Restaureren

Elk schilderij is uniek en verdient het om goed geconserveerd te worden. Of het nu van grote financiële waarde is, of dat u er gewoon aan gehecht
bent, dat maakt geen verschil.

Schilderijen die goed geconserveerd zijn, hebben genoeg aan een professionele reiniging op z’n tijd om weer helemaal tot hun recht te
komen. Schilderijen die beschadigd, of in slechte staat zijn, kunt u laten restaureren. Dat vergroot niet alleen de financiële waarde, maar
ook het plezier dat u eraan beleeft.

Over schilderij restauratie

We onderscheiden twee soorten restauratie, de constructieve restauratie
en de cosmetische restauratie. Constructieve restauratie is de
restauratie die noodzakelijk is om het schilderij te kunnen behouden.
Daarna kan met cosmetische restauratie een esthetisch mooi eindresultaat
worden gerealiseerd.

Om u te kunnen vertellen of- en hoe wij uw schilderij kunnen restaureren, wordt het schilderij eerst door ons onderzocht.

Voor de constructieve restauratie wordt gekeken naar:

De aanhechting van de verf, gaten en/of scheuren en de kwaliteit van de drager (linnen, paneel, koperen plaat etc.)

Voor de cosmetische restauratie kijken we naar:

Vuil en aanslag op het schilderij, vergeelde vernis, ontbrekende verfdelen en verkleurde retouches

Naar aanleiding van dit onderzoek maken we een plan van aanpak en een kostenraming. Na akkoord van de eigenaar van het schilderij gaan we aan
de slag.

Nadat de restauratiewerkzaamheden zijn uitgevoerd, is uw schilderij weer in de oude glorie hersteld en is er geen zichtbare schade meer. Niets
staat u dan nog in de weg om optimaal van het schilderij te kunnen genieten.

Schilderij restaureren kosten

De prijs van het restaureren van uw schilderij hangt af van de hoeveelheid werk die er in gaat zitten. Daarom wordt het schilderij
vooraf door ons onderzocht en wordt er een berekening gemaakt. De kosten voor het onderzoek bedragen € 85,- inclusief btw.
Deze kosten worden na restauratie in mindering gebracht op de restauratiekosten.

Wij hanteren een uurtarief van € 65,- per uur inclusief btw en een vanaf prijs van € 225,-.
Als u wilt, kunnen we tegen meerprijs uw schilderij thuis ophalen en weer afleveren.

© Copyright Kunstlijst.nl –  2021-2022 – Levering – Algemene Voorwaarden